Åpen strid i og om NunaMinerals

Den langvarige kampen for å holde liv i leteselskapet Nunaminerals på Grønland er tilsynelatende over - for godt denne gang. Grønlands rett har nå fastslått at selskapet er konkurs. (Foto: Nunaminerals).
Lederen for det grønlandske selvstyret, Kim Kielsen (Siumut), går hardt ut mot ledelsen i leteselskapet NunaMinerals. – Det må endringer til, sier Kielsen.

Lederen for det grønlandske selvstyret, Kim Kielsen (Siumut), går hardt ut mot ledelsen i leteselskapet NunaMinerals. – Det må endringer til, sier Kielsen.

Kritikken av administrasjonen i det delvis selvstyreeide selskapet kom i et intervju med den grønlandske radiostasjonen KNR. 

Store endringer

Kim Kielsen, som er leder av selvstyret (Naalakkersuisut) på Grønland, gir uttrykk for at det ikke er ønskelig å legge ned det kriserammete selskapet nå, men varsler samtidig store endringer.

-Vi har bedt selskapets ledelse om å komme opp med en plan for den videre driften, men det har vi ennå ikke fått. En slik plan var en viktig forutsetning for et lån fra landskassen på 4,5 millioner kroner – som skulle sikre driften ut januar, hevder Kim Kielsen.

Største eier

Selvstyret eier 33,41 prosent av aksjene i NunaMinerals, Grønlands største mineralleteselskap. Blant de mer enn 2.200 aksjonærene finner man, i tillegg, Professionel Forening LD Hf i København med 16,89 prosent og Nykredit Bank i København, som eier 9,72 prosent.

Selvstyrelederen har tidligere også uttalt at selvstyret ikke planlegger noen fiendtlig overtakelse av NunaMinerals, men med meldingen fra selskapets styre mandag, om at verdien nedskrives til o -null- kroner, blir av mange oppfattet som en start på nettopp en slik prosess.

Tapte aksjekroner

I ulike avisers kommentarfelter beskyldes Kielsen og selvstyret for å nedskrive selskapsverdien slik at selvstyret kan overta hele kontrollen med Nunaminerals. De private aksjonærene vil da kunne ha tapt sine investeringen for godt, hevdes det fra flere hold.

Det er nå innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 29 januar.  

Selvstyreleder Kim Kielsen (Siumut), kommer med sterk kritikk av ledelsen i NunaMinerals. Foto: Norden.org/Wikimedia Commons.
Selvstyreleder Kim Kielsen (Siumut), kommer med sterk kritikk av ledelsen i NunaMinerals. Foto: Norden.org/Wikimedia Commons.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: