- Økonomiske incentiver må brukes for å stoppe klimagassutslippene

When Fran Ulmer visited the Arctic Frontiers conference in Tromsø, Norway, in January Ulmer expressed that she has no faith in a ban on oil production in the north. Here she is photographed with Andrea Tilche (left) and Anatoliy Zolotukhin. (photo: Linda Storholm)
Lederen av det amerikanske forskningsrådet, Fran Ulmer, har ingen tro på å forby oljeutvinning i nord.
Lederen av det amerikanske forskningsrådet, Fran Ulmer, har ingen tro på å forby oljeutvinning i nord. 

Ulmer deltok i en debatt om Arktisk olje- og gass i et togradersperspektiv under Arctic Frontiers i dag. Forskere fra University College of London publiserte nylig en ny studie i Nature, hvor de viser at alle olje- og gassreservene i nordområdene må bli liggende dersom klimamålet om maks to graders temperaturstigning skal være innen rekkevidde.

Men Ulmer tror ikke det er løsningen på klimakrisen. Hun foreslår heller å sette opp prisen på karbonutslipp, og økonomisk premiere tiltak som fremmer fornybar energi, på linje med politikken som har gjort Norge til det landet med størst tetthet av elbiler. Hun er opptatt av overgangen fra fossil til fornybar energi, og tror økonomiske incentiver er det som kan få opp farten.  


- Økonomiske incentiver vil enklere få markedet til å jobbe med oss, ikke mot oss, i kampen for å redusere karbonutslippene, sier hun til High North News. 


Økonomisk premie

Verdens ledere kan legge til rette, tillate eller forby, men til slutt er det markedet som bestemmer mye av utviklingen. 

- Både marked og lederskap betyr noe, men for å oppnå klimamålet må vi økonomisk premiere de som velger lavutslipp. Erfaringen viser at det fungerer bedre enn forbud, "market matters", sier Ulmer. 

Hun er opptatt av å få opp tempoet i overgangen fra fossilt til fornybart, og tror økonomiske incentiver vil få markedet til å spille på lag i kampen for å redusere karbonutslippene. 

- Ingenting å vente på

I debatten møtte Ulmer Gunnar Sand fra Sintef, Martin Forter fra Arcticnet, Andrea Tilche fra EU og Anatoliy Zolotukhin, fra Institutt for arktisk olje- og gassteknologi ved Gubkinuniversitetet i Russland.
Zolotukhin tok som den eneste i panelet tydelig til orde for olje- og gassutvinning i nord. Han viste til egen erfaring fra bransjen, og hvordan teknologien gjennom historien har løst utfordringene som dukker opp. 

- Analyser viser at olje og gass kan skape 100.000 arbeidsplasser i Arktis, det er ingenting å vente på, sier Zolotukhin. 

For øyeblikket er oljeprisene så lave at ingen har vilje og midler til å gyve løs på nye prosjekter. 

- Vil det rett og slett gagne klimaet at det nå er for dyrt å utvinne olje i Barentshavet? 

- Det er bare et spørsmål om tid før det blir lønnsomt igjen. Oljeproduserende land kommer til å fortsette med det de gjør, ¨å utvinne olje. Og dessverre fører dagens lave priser også til at forbruket av fossil energi går opp, avslutter Ulmer. 


Tags