Arktis er blitt en viktig samarbeidsarena

- Arktis er blitt en viktig samarbeidsarena. Utenriksminister Børge Brende under åpningen av Arctic Frontiers 2015. Nå kommer han tilbake igjen. (Foto: Linda Storholm)
Brende: - Arctic Frontiers er blitt den årlige møteplassen for Arktis.
Brende: - Arctic Frontiers er blitt den årlige møteplassen for Arktis.  

I dag åpnet den niende i rekken på UiT Norges arktiske universitet. I år er det overordnede temaet klima og energi.
For er det mulig å ha to tanker i hodet på en gang? 

Først ut på talerstolen var rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, før rekken av politiske prominenser fortsatte med sametingspresident Aili Keskitalo, Hans Kongelige Høyhet Fyrst Albert II av Monaco, utenriksminister Børge Brende, og Sam Tan, Singapores minister for blant annet kultur og youth. 

Ett av Ailo Keskitalos hovedpoeng var at urbefolkningen må tas med. Hun var opptatt av å utvikle nordområdene på naturens premisser, og ikke uventet skeptisk til mineralprosjekter. Turisme, og den store økningen i vinterturisme, kan derimot være med på å sikre vekst og utvikling. 


Store ambisjoner

Mens både fyrst Albert og Keskitalo hadde miljøet som utgangspunkt, var utenriksminister Børge Brende svært tydelig på Norges ambisjoner for nordområdene, som det området i norsk utenrikspolitikk med høyest prioritet. Han snakket om hvor stor vekst Nord-Norge har sammenlignet med resten av Norge, og at regjeringen spesielt vil utvikle industri med vekstpotensiale, som mineral, energi, fiskeri og turisme.

I Brendes planer hører definitivt klima og energi tett sammen. Han viser til at energibehovet globalt øker, samtidig som et mer tilgjengelig Arktis gjør det mulig å produsere mer energi. 
- På veien mot lavutslippssamfunnet er naturgass en fornuftig bro, sier han. 

For å møte utfordringene satses det tungt på forskning og utvikling, og ambisjonene for Nord-Norge ble tydelig bekjentgjort: 
- Vi ønsker å gjøre Nord-Norge til en av de mest innovative regionene i verden, et silicon valley, sier han. Nord-Norge skal vokse

Mye er ulikt  fra det Arktis Børge Brende representerer, og det Arktis mange andre konferansedeltakere tenker på. For Norge det landet med flest innbyggere i Arktis. Her har vi drevet næring, utviklet oss, og levd i takt med naturen bestandig. Nå er Arktis blitt "allemannseie", klima og økonomi har gjort Arktis heitere enn før. Den økte interessen fører til at det politiske perspektivet er snudd.

- Tidligere så de nordnorske politikerne sørover etter løsninger, nå ser alle i stedet nordover etter idéer og løsninger, sier Brende.

Internasjonal samarbeidsarena

Han snakket om det geopolitiske bildet som også bidrar til økt interesse, og hvordan Arktis er blitt en internasjonal samarbeidsarena. Her møtes Europa, USA og Asia, alle har felles interesser i Arktis, noe som bare understrekes av at de 1400 deltakerne under årets Arctic Frontiers kommer fra 37 ulike nasjoner.  


Konferansen, som har utgangspunkt i både politikk, næringsliv og vitenskap,  startet søndag og går hele denne uken. Arctic Frontiers Policy startet idag, Arctic Frontiers Business starter i morgen, og vitenskapsdelen starter på onsdag.
Monacos Fyrst Albert II har tatt turen til Tromsø for å diskutere arktiske spørsmål. (Foto: Linda Storholm)
Monacos Fyrst Albert II har tatt turen til Tromsø for å diskutere arktiske spørsmål. (Foto: Linda Storholm)

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: