Aldri opplevd bedre beite

De beste beitene på 70 år betyr feite rein, glade reineiere og late politidager.

Ikke på 70 år skal beitene ha vært like gode på vidda som i år. Lite snø og null ising har ført til at dyra kommer lett til reinlavet.

– Nå har ikke jeg levd så lenge, men i min tid har jeg aldri opplevd så gode beiteforhold som nå, sier 27 år gamle Mikkel Mathis M. Eira fra distrikt 34 Abborassa til Altaposten.