- Nordland er og skal være et av landets viktigste fylker for kraft

Nordland fylkeskommune fikk rettens medhold i at eiendomsretten til kraft fra Svartisen tilhører dem.
- Det er viktig for Norge at de store mulighetene i et fylke som Nordland blir tatt i bruk, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen. Neste måned presenterer Fylkesrådet en rekke forslag til hvordan Norge kan få en mer helhetlig energipolitikk.

- Det er viktig for Norge at de store mulighetene i et fylke som Nordland blir tatt i bruk, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen. Neste måned presenterer Fylkesrådet en rekke forslag til hvordan Norge kan få en mer helhetlig energipolitikk.

I løpet av året kommer stortingsmeldingen som har som mål at Norges energipolitikk skal romme både et energi-, nærings- og klimaperspektiv. Fylkesrådet i Nordland utarbeidet allerede før jul en lang liste med forslag til regjeringen.

Verdifull kobling

- Nordland er og skal være et av landets viktigste fylkes for produksjon av kraft, oppsummerer KrF-politikeren.

Knutsen er enig i at det er på høy tid å føre en politikk som bærer i seg samtlige av de nevnte perspektivene.

- Det er viktig for Norge at de store mulighetene i et fylke som Nordland blir tatt i bruk. Denne koblingen mellom energi og industri er bra for verdiskaping. Det er bra for kunnskapsutvikling, det er bra for klimaet og ikke minst er det bra for både Norge og Nordland, utdyper han.

Fylkesrådets innspill til regjeringens varslede energimelding vil bli lagt frem som fylkestingssak i neste måned.

- For Nordland – og Norge - er det viktig at vi ser helheten i industri- og energipolitikken. Her får vi ikke full valuta for innsatsen uten å se på ting i sammenheng, sier Knutsen i en pressemelding.

 

Aktørene hørt i møte

Næringsråden har lyttet til en rekke aktører før fylkesrådet konkluderte med hvilke forslag de ønsker å gå for.

- I november i fjor ble det gjennomført et møte hvor temaet ble belyst med innlegg fra både Stortinget, Elkem Salten, Norsk Industri, Bellona, SKS, Statnett, Forskningsrådet og Nordlandsforskning, opplyser Knutsen.

- Utvikling av grønn teknologi i den norske kraftforedlende industrien kan gi utslippsreduksjoner globalt og verdiskaping i Norge. Vi vil at regjeringen griper fatt i denne utfordringen og sikrer at det blir et hovedmål, sier Knutsen.

- Det er viktig å fokusere på rammebetingelser for industrien. Vi må skape forståelse for at norske bedrifter ikke skal ilegges miljøkrav som flytter produksjonen ut av Norge, og samtidig gir større utslipp globalt, mener han.

Her kan du lese fylkesrådets innspill til regjeringens i sin helhet.

Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune
Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: