Senterpartiet vil gamble med fremtiden

I et leserinnlegg som ble sendt ut rett før jul, beskyldes posisjonen på fylkestinget for å drive med en «pessimisme som rammer kysten» av SPs gruppeleder på fylkestinget, John Tørset. Begrunnelsen er at fylkestinget har vedtatt å beregne høyere rente enn dagens rentenivå på våre lån, for så å sette forskjellen inn på et rentefond som skal brukes den dagen renta stiger.

Leserinnlegg fra Nordland Høyres fylkestingsrepresentant Marius Hansen: 

I et leserinnlegg som ble sendt ut rett før jul, beskyldes posisjonen på fylkestinget for å drive med en «pessimisme som rammer kysten» av SPs gruppeleder på fylkestinget, John Tørset. Begrunnelsen er at fylkestinget har vedtatt å beregne høyere rente enn dagens rentenivå på våre lån, for så å sette forskjellen inn på et rentefond som skal brukes den dagen renta stiger.

Hensikten med rentefondet er å bygge opp en buffer, slik at fylkeskommunen blir mindre sårbar for rentesvingninger og dermed kan fortsette å forbedre samt drifte samferdselstilbud og skoler, uten frykt for at man må legge ned tilbud i takt med økt rentenivå. Fylkeskommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på samme måte som en bedrift, og kan derfor ikke bygge opp egenkapital på samme måte. Dermed er et rentefond er en av få muligheter vi har til å bygge opp en slik buffer.

Senterpartiets løsning var å budsjettere med lavere rente, slik at rentefondet ikke fikk bygge seg opp i samme tempo. Gjør man dette, ville fylkeskommunen havne i en situasjon hvor vi i ytterste tilfelle ville være nødt til å legge ned skoler, stoppe veiprosjekter og legge ned båt- og fergetilbud for å dekke økte rentekostnader.

Tørset argumenterer med at «alle» økonomer tror på lav rente. Sannheten er at Norges Banks anslag er at renta kommer til å stige gradvis fra og med neste år, og vi trenger ikke gå lengre tilbake enn til 2008 før renta var nesten dobbelt så høy som det Senterpartiet nå vil legge til grunn, noe som er viktig å ha med seg når vi snakker om lån som strekker seg over ti år.

Jeg har stor forståelse for at man ikke vil legge ned båtruter eller redusere antall avganger på ferger. Derfor er jeg stolt over at vi har levert et budsjett hvor det aldri før har blitt brukt så mye penger på disse formålene som i år. Faktisk skal vi bruke nesten 950 miller kroner, en økning på over 100 millioner kroner fra i fjor på båt og ferge. Dessverre strekker dette ikke til siden prisene stiger så kraftig når strekningene skal ut på nye anbud.

Økonomisk edruelighet er viktig, både for private og det offentlige. Vi i Norge har valgt å spare store deler av oljeformuen vår, selv om vi har mange uløste utfordringer, slik at vi også kan nyte godt av et høyt velstandsnivå i fremtiden. Regjeringen har heldigvis kommet oss delvis i møte, og jeg har tro på at når neste statsbudsjett kommer, vil ikke situasjonen være like mørk som fylkeskommunen nå må legge opp til.

At Senterpartiet og Tørset mener at land som Dubai, hvor pengene nesten brenner i lomma, er gode eksempler til etterfølgelse for Nordland Fylkeskommune får stå på deres kappe. Jeg er i alle fall glad for at vi har en bred posisjon som mener at vi også må planlegge for fremtiden.

 

Tags