-Ellingsen flytter ikke fra Skrova

Ikke bare bare å drive havbruk på og fra Skrova, men Ellingsen Seafood har ingen flytteplaner - enn så lenge. (Foto: Bair175, Wikimedia commons).
Det foreligger ingen flytteplaner, selv om familien i tunge stunder har vurdert å selge. Det innrømmer Line Ellingsen i Ellingsen Seafood på Skrova.

Det foreligger ingen flytteplaner, selv om familien i tunge stunder har vurdert å selge. Det innrømmer Line Ellingsen i Ellingsen Seafood på Skrova.

Det er i et intervju med nettsidene til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) at den daglige lederen for havbruksselskapet Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, medgir at salg har vært vurdert.

Slutt for slakt

-Det er alltid hensynet til øysamfunnet og regionen som vinner i diskusjonene i familien, sier Ellingsen, som også er overbevist om at slakteriet på Skrova ville blitt lagt ned om selskapet ble solgt.

-Det viser betydningen av lokalt eierskap, mener Line Ellingsen, og sier at det ikke er grunnlag for helårs bosetting på øya i Lofoten dersom bedriften flytter eller legges ned.

Tjener penger

– Vi forsøker å støtte opp om det lokale næringsliv i alle kommuner hvor vi er til stede. Vi er opptatt av å være en god lokal næringsaktør. Heldigvis er vi i en ekspansiv næring som tjener penger, og det er lett å være sjenerøs, sier Ellingsen.

Slåss for ferga

Fram til høsten 2014 har det gjennom 50 år gått ferje mellom Svolvær og Skutvik via Skrova. Men så blir helårstilbudet begrenset til sommerrute. Da gjenstår bare ferje til Svolvær og hurtigbåt til Bodø utenom turistsesongen.

– Halvparten av trailerne som henter fisk hos oss, benytter Skutvik-ferja. Nå må disse kjøre omvei ni måneder i året, i tillegg til at veistandarden er svært dårlig, sier lederen i Ellingsen Seafood.

 

Båtforbindelsene til og fra Skrova er en svært kritisk faktor for næringsdrift på øya. (Google maps)
Båtforbindelsene til og fra Skrova er en svært kritisk faktor for næringsdrift på øya. (Google maps)

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: