Liten økning i russiske flyvninger

Russisk militær aktivitet i nord har økt kraftig i den senere årene. Nå anbefaler en ekspertgruppe at Norges øker sitt nærvær. Her møtes et russisk militærfly, type Orion COOT/Alpha, og en F-16 fra Bodø. (Foto: FOH).
-Det er en svak, men ikke dramatisk, økning i russisk militær flyaktivitet utenfor våre områder i 2014, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

-Det er en svak, men ikke dramatisk, økning i russisk militær flyaktivitet utenfor våre områder i 2014, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Den, til dels store, økningen i russisk militær aktivitet i områder i Sentral-Europa og Østersjøområdet, gjenspeiles langt fra i tilsvarende aktivitet i nord.

Normal aktivitet

Mens det fra Europa meldes om grensekrenkinger, avskjæringer og høy aktivitet er situasjonen i nordområdene tilnærmet normal. Oberstløytnant Moen viser til totalt 49 såkalte scramblinger og 74 identifiseringer så langt i år.

-Scramblinger er når vi tar av for å identifisere fremmede fly, og antallet identifiseringer representerer ikke nødvendigvis antall russisk fly som passerer Norskekysten, presiserer talsmann Moen ved FOH.

Internasjonalt område

Han understreker også at det dreier seg om flyvninger som skjer i internasjonalt territorium, og verken er snakk om grensekrenkelser eller avskjæringer.

-Dette er helt lovlig russisk virksomhet i internasjonalt luftrom, men representerer altså en liten økning i forhold til de nærmest foregående årene.

Kjente flymønstre

I 2012 ble det scramblet 41 ganger og foretatt 71 identifiseringer, mens tallene for 2013 var henholdsvis 41 og 58. Grunnen til variasjonene i identifisering kan være at man konsentrerer seg om identifisering av enkelte fly i de forskjellige flyvningene.

-Det er kjent virksomhet for oss, og både flymønstre og flytyper er kjent for oss, melder FOH. 

Tags