Nå er kvotene for 2015 klare

Det blir mindre torskekvote for alle neste år. Men den største endringen kommer for den minste flåten, nå blir det nemlig slutt på at de får fiske fritt.

Det blir mindre torskekvote for alle neste år. Men den største endringen kommer for den minste flåten, nå blir det nemlig slutt på at de får fiske fritt

I 2014 har kystflåten under 11 meter kunnet fiske fritt etter torsk. Det blir det nå slutt på. Garantert kvote til denne fartøygruppen blir 70,4 tonn, skriver Lofotposten

Totalkvoten er satt til 414.920 tonn torsk, ti prosent nedgang fra i år. Det gir kvotenedgang for alle fartøygrupper neste år. 

Se oversikten hos Fiskeridirektoratet her

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: