150 millioner til nordområdesatsing

For å realisere prioriteringene i nordområdesatsingen lanserer Utenriksdepartementet Arktis 2030.

For å realisere prioriteringene i nordområdesatsingen lanserer Utenriksdepartementet Arktis 2030.

De to ordningene Barents 2020 og Arktisk samarbeid slås sammen til en ny ordning: Arktis 2030. For 2015 er det satt av 150 millioner kroner til ordningen. 


Sirkumpolart perspektiv

Barents 2020 og Arktisk samarbeid har eksistert siden 2006, og har bidratt til å realisere 246 prosjekter. En evaluering utført av Deloitte konkluderer med at Barents 2020 har bidratt til kunnskapsoppbygging i nordområdene og økt interesse for nordområdene og nordområderelaterte spørsmål.

Nå tas hele det sirkumpolare Arktis med i ordningen, og tidsperspektivet strekkes til 2030.  


Såkornordning

Arktis 2030-ordningen skal fremme norske interesser og være med og sette i verk regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr i følge regjeringen strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord, offensiv næringssatsing, bred kunnskapssatsing, videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sikkerhet og beredskap. 

Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel i regjeringens nordområdesatsing, og tilskuddsordningen Arktis 2030 utvider perspektivet både geografisk og i tid heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet. 

Ordningen er en såkornordning, målet er at prosjektene som får midler etter hvert kan stå på egne ben. 


Tags