Norskkurs og varm lunsj har halvert sykefraværet

Det høye sykefraværet er redusert, og de ansatte i Grieg Seafood på Simanes setter pris på tiltakene. (Illustrasjonsfoto: Grieg Seafood/Hung Ngo)
For et år siden var sykefraværet ved Grieg Seafood på Simanes oppe i 14 prosent. Etter at fabrikksjef Roger Pedersen innførte norskkurs og varm lunsj, i bedriften som sysselsetter ansatte fra hele 14 nasjoner, er fraværet halvert.

For et år siden var sykefraværet ved Grieg Seafood på Simanes oppe i 14 prosent. Etter at fabrikksjef Roger Pedersen innførte norskkurs og varm lunsj, i bedriften som sysselsetter ansatte fra hele 14 nasjoner, er fraværet halvert.

Det går godt ved lakseslakteriet til Grieg Seafood på Simanes i Alta. Hver dag produseres det rundt 100 tonn laks.

- Eller 400.000 måltider, som fabrikksjef Roger Pedersen oversetter det til, når High North News snakker med han på telefon.

I likhet med andre bedrifter i fiskeindustrien, hvor det gjerne er mye utskiftinger i arbeidsstokken, begynte imidlertid sykefraværet ved lakseslakteriet å utgjøre et problem i fjor. Det nærmet seg 14 prosent, og ledelsen fant ut at her måtte det gjøres noe. 

 

Språk og fag i skjønn forening

De ansatte ble tatt med på råd, og tilbakemeldingene var mange. Varm lunch og språkkurs var blant forslagene, og det - visste det seg - var det flere som godt kunne tenke seg.

I høst startet første språkkurs opp, og antallet påmeldte – hele 34 ansatte – forteller fabrikksjef Roger Pedersen at tiltaket så langt er en suksess.

- Det finnes jo tilbud offentlig også. Men vi tror jo at det å basere et slikt kurs på termer, og elementer som de ansatte daglig omgir seg med – være seg faguttrykk, skriving av kontrakter, hygienetiltak og så videre – er noe de vil ha god nytte av. Vi gikk derfor sammen med Alta videregående skole, og utviklet et tilbud, forteller han.

Det første kurs startet i september, og de som startet da er allerede ferdig med nivå 1, og snart også nivå 2, nå i desember.

 

Viktig for integrering

- Folk maste etter hvert på at vi skulle komme i gang. Når 34 personer sier at dette er noe de vil være med på, er det en god tilbakemelding, sier Pedersen, før han legger til at han tror at den kollegiale biten også er viktig:

- Det er noe med at man gjør dette sammen med kollegaer, føyer han til.

- Kommunikasjon er en viktig inngangbillett, både på jobb og med tanke på integrering. Vi gjør alt dette på egen fjøl, og tror at det gir gevinst både for selskapet og for hver enkelt, sier fabrikksjefen.

Totalt jobber det rundt 70 ansatte ved lakseslakteriet på Simanes, og blant disse er altså hele 14 nasjoner representert.

- Vi har blant annet mange fra Øst-Europa, og flere er her med familie og barn, og planlegger framtiden sin i Alta. Vi tror jo at språkkurs vil hjelpe de med å finne seg til rette, oppsummerer Pedersen.


Avhengig av arbeidsinnvandring

Over nyttår skal Grieg Seafood fortsette med flere kurs:

- Vi kommer til å rulle dette videre, og kjøre videre med nivå 3, 4 og 5, og ta inn nye etter hvert, legger han til.

- For oss som driver i havbruksnæringen; Hvis ikke vi kunne ha spilt på lag med de som kommer over grensa, for å si det slik, så hadde det vært dårlige tider her. Det å ha stolte og fornøyde medarbeidere er viktig, oppsummerer han.

Fabrikksjefen forteller også at ledelsen i Grieg Seafood, som en del av omleggingsarbeidet som har pågått, vektlegger at de ansatte skal ha ansvar og veldig tydelige arbeidsoppgaver. Målet er at ledelsen og de ansatte skal avklare forventninger sammen, at de ansatte skal følges opp, og at dagene skal være mest mulig forutsigbare.

- Nå er jo Finnmark et spennende sted for vekst, legger fabrikksjefen til.

 

- Se nordover!

- «Look to Finnmark», eller «Look North», er det jo noe som heter. Det er spennende å være i en næring som ser langt frem i tid, sier han, mens han forteller om de nye grønne konsesjonene som Grieg Seafood snart skal gå i gang med, på nyåret.

Da Fiskeridirektoratet delte ut til sammen 10 grønne oppdrettskonsesjoner i Finnmark i april, endte Grieg opp med fire, NRS med fem, og Cermaq med en. Målet med disse konsesjonene er å øke produksjonen og samtidig oppnå løsninger med mindre forurensning, mindre laksesykdom og færre rømninger.

I sum eksporterer Grieg Seafood rundt 99 prosent av laksen som produseres på Simanes. Mesteparten går til Asia med fly, mens store mengder også finner veien ned på det europeiske kontinentet, og da særlig til Spania og Frankrike.

Roger Pedersen, fabrikksjef ved Grieg Seafood på Simanes i Finnmark. (Foto: Grieg Seafood)
Roger Pedersen, fabrikksjef ved Grieg Seafood på Simanes i Finnmark. Foto: Gries Seafood

Tags