Staten anker sak om lakseerstatning

Norsk Havbrukssenter på Toft utenfor Brønnøysund er ett av flere visningsanlegg for laks i Nord-Norge. Nå kommer det ett til, i Lofoten. (Foto: Norsk Havbrukssenter)
Norsk Havbrukssenter ble i Oslo Tingrett tilkjent 76,2 millioner kroner i erstatning for en tapt laksekonsesjon, nå anker staten.
Norsk Havbrukssenter ble i Oslo Tingrett tilkjent 76,2 millioner kroner i erstatning for en tapt laksekonsesjon, nå anker staten. 

Striden, som har pågått i over fire år, handler om hvorvidt Norsk Havbrukssenter ble forbigått etter ikke i konsesjonsrunden som ble utlyst i 2009. 

Norsk Havbrukssenter, et visningsanlegg for havbruk, holder til på Toft utenfor Brønnøysund. Selskapet følte seg forbigått i konsesjonsrunden og gikk til sak for å få erstatning. 
For en måned siden kom dommen, hvor Nærings- og fiskeridepartementet ble dømt til å betale en erstatning på 76 millioner kroner og renter og saksomkostninger. 

Nå må saken tilbake til domstolen. 

- Etter en totalvurdering og på bakgrunn av et klart råd fra Regjeringsadvokatens mener jeg det er riktig at dommen ankes slik at lagmannsretten kan vurdere saken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Brønnøysunds Avis

Arnfinn Torgnes fra Norsk Havbrukssenter sier til lokalavisen at han fortsatt har tro på at rettferdigheten vil seire:

- Til tross for at dette har vært og er Davids kamp mot Goliat har vi fortsatt sterk tro på rettferdigheten til slutt skal seire. At staten anker endrer ikke på det forhold at det nå foreligger rettskraftige dommer fra Borgarting Lagmannsrett og Oslo Tingrett om at vi er part i saken og at vedtaket som  ble fattet er ugyldig i forhold til oss. Det er disse dommene og statens manglende vilje til å rette opp ugyldigheten som ligger til grunn for den siste dommen om erstatning i Oslo Tingrett, sier Torgnes til Brønnøysunds Avis. 
Tags