Vil fremme samisk kultur i Bodø

De ønsker å gjøre samisk tilstedeværelse naturlig i Bodø. Fra å være noe eksotisk, fremmed og rart til å være en helt vanlig del av nordnorsk hverdag

Astri Dankertsen, som er leder i Sami Culture Club i Bodø, forteller til NRK Sápmi at dette er holdningsskapende arbeid hvor målet er å løfte statusen samisk har i hverdagslivet.

– Vi ønsker å gjøre samisk tilstedeværelse naturlig. Fra å være noe eksotisk, fremmed og rart til å være en helt vanlig del av nordnorsk hverdag, sier hun.

– Vi er jo ikke så mange. Vi er i praksis en liten vennegjeng som gjør det vi selv vil. Hvis vi har lyst til å ha en samisk konsert eller et samisk bokbad, så prøver vi så godt vi kan å få til en søknad.

Videre sier Dankertsen til NRK at en av målsetningene til de som jobber med Sami Culture Club, er å synliggjøre samisk i Bodø.