Narvik velger NTNU

Ja til Trondheim, tja til Tromsø, nei til Bodø.

Styret ved Høgskolen i Narvik har  fattet et enstemmig vedtak om hvordan man prioriterer tilknytningsformer for Høgskolen i Narvik i fremtiden, med NTNU som første prioritet, Universitetet i Tromsø som andre prioritet og Universitet i Nordland som tredje prioritet, melder Fremover.

Det var en dissens ved ett styremedlem på andre prioritering, men hele styret ønsker plasseringen som nevnt og hovedløpet er enstemmig.

– Uansett fusjonsløsning ser vi frem til å styrke campus Narvik med flere studenter og bedre kvalitet på utdanning og forskning i fremtiden, sier rektor Arne Erik Holdø i en pressemelding.