Fant gass ved Aasta Hansteen

Centrica Resources AS har gjort et lite gassfunn i Norskehavet.
Centrica Resources AS har gjort et lite gassfunn i Norskehavet. 

Centrica Resources er operatører for utvinningstillatelse 528B. Undersøkelsesbrønnen 6707/10-3 S er boret rundt 20 kilometer nordøst for Aasta Hansteenfeltet, og målet for letingen var å finne petroleum i øvre kritt reservoarbergarter, i henholdsvis Kvitnos- og  Lysingformasjonen. 

Det var boreskipet West Navigator som utførte operasjonen. 

De foreløpige beregningene viser at funnet er mellom to og åtte milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Nå skal rettighetshaverne vurdere om funnet er lønnsomt å utvinne. Den er ikke formasjonstestet, men det er gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Denne brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 528B. Tillatelsen ble gitt i 21. konsesjonsrunde sammen med utvinningstillatelse 528. 

Tags