NHO-Kristin mener 100 kommuner er nok

- Norge kan bestå av rundt 100 kommuner. I dag står vi overfor en slags selvforsterkende spiral som stiller oss overfor to hovedutfordringer: Voksesmerter i byene og de sterke næringsregionene, og stagnasjon og lav attraktivitet andre steder.

- Norge kan bestå av rundt 100 kommuner. I dag står vi overfor en slags selvforsterkende spiral som stiller oss overfor to hovedutfordringer: Voksesmerter i byene og de sterke næringsregionene, og stagnasjon og lav attraktivitet andre steder. 

Det uttalte direktør Kristin Skogen Lund i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på et frokostmøte om kommunereformen i dag.

- Næringslivet bryr seg ikke om grenser. De bryr seg om effektivitet, arbeidskraft og markeder, sier hun ifølge NHO's egen nyhetstjeneste.

I dag er det 428 kommuner i Norge.

NHO mener bo- og arbeidsmarkedsregionene må utgjøre de geografiske grunnprinsippene i kommunereformen.

- Jeg tror ikke jeg tar munnen full hvis jeg sier at noe må gjøres alle steder i landet der byer og omland har vokst sammen til felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Kristin Skogen Lund.

Med på dagens frokostmøte var også leder i Stortingets kommunalkomité Helge André Njåstad (Frp), og byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H).

Lars-Erik Borge, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, mener Norge står ovenfor to store utfordringer med dagens kommunestruktur.

- For det første vokser byer utover sine administrative grenser. For det andre stiller innbyggerne økte krav til kommunene, og de har større forventninger til tjenestetilbudet. 

Professoren mener fordelene med større og færre kommuner vil være bedre oppgaveløsning, enklere forvaltning, og et styrket lokaldemokrati. 

- Toget går nå for å sikre gode løsninger her, sier han. 

Tags