Flere Svalbard-bedrifter må nedbemanne

Et godt merkbart jordskjelv målt til 5,3 på Richters skala gjorde at det ristet i husene i Longyearbyen på Svalbard. (Foto: Mateusz War/Wikimedia Commons)
Underleverandørene til Store Norske på Svalbard merker allerede effekten av krisen i hjørnesteinsbedriften.

Underleverandørene til Store Norske på Svalbard merker allerede effekten av krisen i hjørnesteinsbedriften.

Styret i Store Norske vedtok for en drøy uke siden omfattende endringer i driften. Lave kullpriser gjør at selskapet går med betydelig underskudd, og både kostnadene og bemanningen skal reduseres med om lag en tredjedel.

For en drøy uke siden ble det klart at minst 100 ansatte må gå, i selskapet som i dag har 320 ansatte.

- En nedleggelse av Store Norske vil være katastrofalt, uttalte lokalstyrelder Christin Kristoffersen i et intervju med High North News i forrige uke.


Får store konsekvenser

De ansatte som må sies opp skal etter planen få beskjed allerede før jul, og nå forbereder også flere av de lokale underleverandørene til Store Norske seg på kutt.

- Vi vet veldig lite, men det får store konsekvenser for oss, det er det ingen tvil om, så det blir en kraftig nedbemanning hos oss, sier prosjektleder Svenn Bertelsen i AF Arctic til Svalbardposten.

Selskapet, som er en del av AF Gruppen med hovedkontor i Oslo, har en kontrakt med Store Norske som blant annet omfatter transport, anleggs- og vedlikeholdstjenester.

Da AF Gruppen og Store Norske inngikk en femårig kontrakt i 2011 ble den anslått til å ha en verdi på om lag 600 millioner kroner.


Frykter kutt i flyrutene

Ved Svalbard-avdelingen til Sodexo, som er et av Nordens største servicekonsern, forbereder de seg også på nedbemanning. Men heller ikke her er det klart hvor mange som må gå, og ifølge Svalbardposten venter de beskjed fra sentralt hold før de vet mer om det. Sodexo tar seg blant annet av renhold, kantine- og resepsjonstjenester i Svea.

Nedbemanningen sprer stor usikkerhet i lokalbefolkningen, og fra reiselivsnæringen på Svalbard rapporteres det om frykt for at flytilbudet kan bli redusert.

 

Leter fortsatt etter direktør

Store Norske har mer enn kuttplaner og nedbemanning å stri med om dagen. Det letes også med lys og lykte etter en ny administrerende direktør.

Allerede i juli ble det kjent at Per Andersson varslet styret om at han trekker seg fra stillingen. Han sa seg villig til å sitte ut året, men fratrer stillingen i dag.

Styreleder Anette Malm Justad er arbeidende styreleder frem til ny direktør er funnet.

Styret i Store Norske har nå som mål å få en ny direktør på plass i løpet av første kvartal 2015.

Tags