Leserinnlegg: Åpent brev til kunnskapsministeren

Høgskolen i Narvik er en godt skjult hemmelighet!

Høgskolen i Narvik er en godt skjult hemmelighet!

I begynnelsen av juli 2014 var det en ukes verdenskongress i matematikk under tittelen "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences", på HiN (som også er en teknisk høgskole). Kongressen samlet en elite på ca. 300 matematiker fra 45 nasjoner. Medarrangør i kongressen var Luleå tekniska universitet og Norut Narvik.

Valget av kongressted stod mellom Stockholm og Narvik. Ved samme anledning feiret organisasjonen også sitt 10-årsjubileum. Organisasjonen ICNPAA14 står for International Conferense on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace og har sitt sete i USA. Forrige kongress ble avholdt i Wien.  

Da jeg fikk høre om verdenskongressen og fikk klart for meg hvilken høy kvalitet og godt rykte HiN hadde internasjonalt, ble jeg virkelig imponert. Narvikavisen Fremover hadde god dekning av kongressen, og jeg hadde forventet at den skulle bli omtalt i øvrige media. Det stod ingenting i Avisa Nordland (Bodø). Det var et innslag på radio NRK Nordland, det var alt jeg kunne registrere. Jeg kontaktet NRK Nordland for å få dem til å lage et TV-innslag. Svaret jeg fikk var at logistikkproblem og begrenset TV-tid gjorde det umulig. Jeg kontaktet NRK sentralt for å få dem til å lage et innslag, de var heller ikke interessert. HiN nådde heller ikke ut med sin informasjon. Det var med forskrekkelse jeg registrerte at en slik hendelse som satte HiN på verdenskartet, og som var så positiv og viktig for hele Nord-Norge og Norge ikke var interessant nok for media. En kan virkelig stille spørsmål med medias prioriteringer.

Jeg har i etterkant vært i kontakt med professor Lars Erik Persson ved Luleå tekniska universitet (han er også professor II ved HiN). Han har vært veilederleder for 52 doktorer i matematikk, noe som er nordisk rekord. Han var en av dem som arbeidet for å få kongressen til Narvik, og han er ordfører i Svenske vitenskapsrådet som deler ut 70 mill. SKR. pr. år til ulike matematiske emner.

Lars Erik Persson roser HiN og dens høyt kvalifiserte personal, noe som gir høgskolen den aller beste kvalitet som også er lagt merke til på internasjonalt nivå. Han poengterer at HiN burde være en selvstendig høgskole, som får fortsette å utvikle seg i positiv retning og ikke bli underlagt et annet universitet.

Etter min mening blir det et demokratisk problem når informasjon ikke når ut til folk.

Og da stiller jeg spørsmålet, har kunnskapsministeren fått den informasjon om HiN som er så viktig når det nu er snakk om strukturendringer av høgskoler?

 

Litt om HiN

Narvik har drevet med ingeniørutdannelse i 50- 60 år. Sivilingeniørutdannelse tett på 30 år.

Det tar tid å bygge opp en institusjon med slik kompetanse. De har 12 studieretninger i ingeniørutdannelse og klimakompetanse i nordområdene. I 2012 fikk HiN anledning til å utdanne doktorkandidater i teknologi som eneste institusjon i Nord-Norge.

En av deltagerne og innlederen på kongressen, professor Pierre-Louis Lions som mottok Fields-medaljen for sitt matematiske arbeide i 1994 og anses som en av verdens fremste nålevende matematiker, ble utnevnt som første æresdoktor ved HiN.

 

Rektor ved HiN, Arne Erik Holde, har i sine 30 år ved universiteter i England vært veileder for 40 doktorgradsstudenter i teknologi.

Noe av det som av sentrale myndigheter blir sett på som negativt for HiN er at en del av studentene ved HiN bruker lengre tid på sine studier. HiN har en hel del godt voksne studenter og personer med fagbrev som tar ingeniørutdannelse. Det er klart at det kan ta lenge tid når du også i tillegg kanskje har familie. Noe som er så positivt for hele samfunnet, må ikke bli brukt negativt mot HiN. Denne gruppen studenter er også meget ettertraktet i arbeidsmarkedet.

HiN bruker mye ressurser og fokus på forkurs i matematikk og realfag for å tilrettelegge for ingeniørstudiene. 

På de tre siste årene har antallet studenter økt med 50 prosent og studenttallet er nå ca. 1850 studenter. På sikt er målet 3000 studenter.  

HiN ligger på topp når det gjelder forskningsproduktivitet. Har økt forskningspublikasjonene med 40 % det siste år. Publikasjonsprosenten pr. ansatt er bare overtruffet av høgskolene i Buskerud og Vestfold. 

HiN ligger også i topp også når det gjelder undervisning på nett (streaming) og det kommer folk fra utlandet for å lære av dem. Skolen har studenter som tar utdannelsen på nett, også studenter fra utlandet. De må alle til Narvik og HiN for å forsvare sin Bacheloroppgave. 

HiN har en sterk faglig sykepleierutdannelse, nr. en i Norge.  

Når det gjelder økonomi kan en vise til at Tromsø får tre ganger så mye midler pr. student sammenlignet med HiN.

Jeg vil si det så sterkt som at det er en skandale at høy kvalitet, kreativitet og en godt drevet teknisk høgskole med økende antall studenter ikke er godt nok til å være en selvstendig enhet. Blir HiN bedre kjent som et godt og høyt kvalitativt lærested, vil også antallet studenter øke. 

Ønsker en å satse og utvikle Nord-Norge, er en teknisk høgskole med nordnorsk forankring utrulig viktig, og hele Norge trenger flere personer med teknisk utdannelse.

 

Det er på tide at Nord-Norge og Norge for øvrig får øynene opp for HiNs kvaliteter. Internasjonale miljøer har allerede oppfattet det. HiN burde få være selvstendig og utvikle seg videre som en nordnorsk spydspiss innen teknologi, ikke underlagt et annet universitet, noe som utvilsomt vil hemme høgskolens utvikling.

Sammenslåingsiveren må heller ikke være så stor at den på sikt skader et vel etablert kompetansemiljø på et svært høyt nivå nasjonalt og internasjonalt.

 

Tags