Nussir må vente til neste år

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.
Det har tidligere blitt signalisert at utslippstillatelsen i Repparfjorden kunne bli avgjort før nyttår, men Miljødirektoratet trenger mer tid.
Det har tidligere blitt signalisert at utslippstillatelsen i Repparfjorden kunne bli avgjort før nyttår, men Miljødirektoratet trenger mer tid. 

Miljødirektoratet behandler nå Nussir ASAs søknad om å deponere avgangsmasser i Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Tidligere i år ble det sagt at dersom all nødvendig informasjon var tilgjengelig kunne saken avgjøres i år. Men i ettertid dukket det opp behov for mer informasjon om strømmodellene som er brukt i undersøkelsene i Repparfjorden, og det er nå klart at saken ikke blir ferdigbehandlet før neste år. 

Noen mer eksakt dato enn 2015 er ikke mulig å gi, sier Miljødirektoratets pressetjeneste. 
Tags