Siumut vant jevnt valg på Grønland

Den sosialdemokratiske politikeren Hans Enoksen (t.h) ledet selvstyret på Grønland i perioden 2002-2009. I dag er Enoksen partileder for Naleraq, og Kim Kielsen (t.v) ble i forrige uke gjenvalgt som formann for Grønlands største parti Siumut, som Enoksen tidligere var medlem av. (Collage: HNN)
Trass i en klar tilbakegang fra forrige valg er det det sittende selvstyrelederpartiet, Siumut, som står som vinner av parlamentsvalget på Grønland lørdag.

Trass i en klar tilbakegang fra forrige valg er det det sittende selvstyrelederpartiet, Siumut, som står som vinner av parlamentsvalget på Grønland fredag.

Men valget fredag var jevnt. Den kanskje største favoritten, partiet Inuit Ataqatigiit (IA), med Sara Olsvig som leder, får like mange representanter (11) i nasjonalforsamlingen (Inatsisartut) som Kim Kielsens Siumut. Med 34,3 prosent av stemmene har Siumut gått tilbake med 8,6 prosentpoeng, fra 42,8 i 2013.
Også IA gikk svakt tilbake, fra 34,4 til 33,2 prosent.

Bygge ny koalisjon

Flest stemmer fikk altså Siumut, og Kim Kielsen får dermed i oppgave å forsøke å stable på bena en ny, levedyktig koalisjon. 

Inatsisartut har 31 medlemmer, så en selvstyrekoalisjon trenger 16 stemmer for å ha et stabilt flertall i forsamlingen. Mikå Mered, lederen av analyseinstituttet Polarisk, tror et sannsynlig scenario er at Kim Kielsen og Siumut danner regjering med Parti Naleraq og den politiske veteranen Hans Enoksen, og at Enoksen blir visestatsminister.

Sterk opposisjon

Den tredje koalisjonspartneren blir etter alt å dømme Atassut, ledet av Knud Kristiansen. Med Siumuts 11, Parti Nasleraqs 3 og Attasuts 2 parlamentsmedlemmer er flertallet da sikret.

Med IAs 11 og Demokraternes 4 innvalgte representanter vil det nye selvstyret får en aktiv og sterkt opposisjon mot seg. 

Tags