Første nordmann som vinner denne prisen

Øystein Rushfeldt (t.h.) ble i dag tildelt Nordic Exploration Award som første nordmann. (Foto: Privat)
Øystein Rushfeldt og Nussir ASA har i dag vunnet prisen Nordic Exploration Award. Det er første gang et norsk selskap vinner prisen.
Øystein Rushfeldt og Nussir ASA har i dag vunnet prisen Nordic Exploration Award. Det er første gang et norsk selskap vinner prisen.

Prisen ble delt ut i dag på Svemins høstmøte. Svemin er en svensk bransjeforening for gruver, mineral- og metallprodusenter. 

Nussir fikk prisen for sitt betydelige kobberfunn i Nussir, og for evnen til å forankre prosjektet i lokalsamfunnet. Prisen gis som en anerkjennelse og heder for fremragende prestasjon, gjennomføring og service til den nordiske industrien, og ble innstiftet i 2006. 

Prisen skal stimulere til økt interesse fra og økt tillit hos allmennheten til letesektoren og øke den generelle bevisstheten om betydningen av mineralleting. Prisen deles ut av en uavhengig jury med internasjonale medlemmer. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter eller grupper av hvilket som helst statsborgerskap, men utmerkelsen gis på bakgrunn av oppnådd prestasjon i Norden. 

Lang erfaring

Øystein Rushfeldt er ingeniør fra NTH (nå NTNU), og har over 25 års erfaring fra norske og internasjonale selskaper. Han har arbeidet for selskaper som Sydvaranger AS, Hustadmarmor AS, Titania AS og Eramet Norge AS. Han har hatt en rekke lederstillinger og i tillegg vært president i Norsk Bergindustri og Norsk Bergforening. 
Foruten det store engasjementet i å utvikle Nussir ASA trekker juryen fram Rushfeldts initiativ for økt fokus på ressurspotensialet og utfordringene i Barentsregionen. 

Juryen har lagt merke til det arbeidet som er lagt ned under utviklingen av Nussirfeltet. Det trekkes fram at det fra starten av ble laget dialoggrupper med ulike interesser, og at selskapet har gjennomført den mest omfattende konsekvensutredningen noensinne for en reguleringsplan for gruvevirksomhet i Norge, noe som bidro til en endelig godkjenning av reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggenforekomstene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars i år. 

Nussir venter nå på Miljødirektoratets behandling av utslippssøknaden etter forurensningsloven. Denne er ventet å være klar før årsskiftet. 


Disse har vunnet prisen tidligere: 

2013: Ole Christiansen, Nuna Minerals, Grønland
2012: Jim Coppard, Anglo American, Finland
2011: Ingen pris
2010: Tapani Mutanen, GTK, Finland
2009: Stina Danielsson, Rolf Johnson, Robert Pantze, Boliden Garpenberg, Sverige
2008: Ingen pris
2007: Vesa-Jussi Penttilä, Finn-Nickel/Belvedere Resources, Finland
2006: Ted Posey, North Atlantic Resources (Lundin Mining), Sweden


Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: