Utelukker ikke krisekapital til Store Norske

Næringsminister Monica Mæland var selv på Svalbard i september, og besøkte Lunckefjellgruven til Store Norske. (Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet)
Næringsminister Monica Mæland sier Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil vurdere eventuelle forslag til hvordan de kan bidra i Store Norske på Svalbard, men sier det er opp til styret å ta initiativ til dette.

Næringsminister Monica Mæland sier Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil vurdere eventuelle forslag til hvordan de kan bidra i Store Norske på Svalbard, men sier det er opp til styret å ta initiativ til dette.

– NFD vil på vanlig måte vurdere og ta stilling til forslag som styret legger frem. Dette gjelder også forslag til tiltak som krever eiers medvirkning, slik som eventuelt spørsmål om tilførsel av kapital. Store Norske skal drives på forretningsmessig grunnlag. Staten er en langsiktig eier i Store norske, sier Mæland til Nord24.

Styret i Store norske Spitsbergen kullkompani vedtok mandag å kutte minst 100 årsverk på Svalbard. I dag har de 320 ansatte. Dermed forsvinner én av tre arbeidsplasser.

- En nedleggelse av Store Norske vil være katastrofalt for øysamfunnet, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen til High North News.


– Krevende fase

Næringsminister Monica Mæland (H) sier til Nord24 at de følger situasjonen i Store norske tett, men at de foreløpig forholder seg rolig.

– Vi forholder oss til selskapets styre og ledelse, som er ansvarlig for driften. Det gjelder også vurdering av nødvendige tiltak i tider med lave kullpriser, sier Mæland.

Hun sier norsk Svalbard-politikk avhenger av at det går bra med Store Norske.

– Store Norske er inne i en krevende fase. En god og lønnsom drift i selskapet er viktig både for arbeidsplasser og lokalsamfunnet på Svalbard. God drift og økonomi er viktig for at selskapet skal kunne bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles. Dette henger sammen med de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk, understreker Mæland.

Tags