Ukjent vandring mot nord

Laksen trives lenger nord enn vi har trodd.

Satellittmerking av laks har avslørt at fiskens beiteområder i havet strekker seg mye lenger nord enn forskerne har visst, skriver Adresseavisen. 

- Kartet over laksens oppvekstområder i havet må tegnes på nytt, sier professor Audun Rikardsen ved Universitetet i Tromsø.

Hittil har forskerne ment at villaksen har sine viktigste oppvekstområder i Norskehavet, spesielt mellom Island og Færøyene. Nye undersøkelser viser at laksen også vandrer betydelig lenger nord enn antatt.

Rikardsen og et forskerteam fra blant annet Norsk institutt for naturforskning har fulgt laks fra norske elver så langt nord som til vestkysten av Svaldbard, og et godt stykke inn i Barentshavet. 

- Disse havområdene kan vise seg å være de viktigste oppvekstområdene for nord-europeisk laks, sier Rikardsen

Tags