Næringslivet krever: - Gods på hurtigbåtene må bestå

Nordland er et utfordrende og kostnadskrevende fylke å ferdes i. Foto: Linda Storholm
Næringsforumene i Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen, Beiarn og Saltdal ber finansminister Siv Jensen om å bevare godstransporten på hurtigbåtene i Nordland.

Næringsforumene i Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen, Beiarn og Saltdal ber finansminister Siv Jensen om å bevare godstransporten på hurtigbåtene i Nordland.

Både finansministeren, Fylkestinget i Nordland og Fylkesrådet i Nordland, har fått brevet hvor næringsforumene ber om at gods fremdeles må kunne fraktes med hurtigbåtene.

Det skriver Bodø Næringsforum på nettsidene sine i dag.

I likhet med Steigen-ordfører Asle Schrøder, som i forrige uke startet en hurtigbåtaksjonen «Nok er nok!», mener næringsforumene at det trengs en konsekvensutredning før det tas en beslutning.

- Her må det synliggjøres alternativer som er like gode, både økonomisk og tidsmessig, mener de.

Forslaget om å legge ned flere hurtigbåter, og stoppe godstransporten med Nordlandsekspressen fra 1. januar 2015, kom for få uker siden i forbindelse med fremleggingen av neste års økonomiplan for Nordland fylkeskommune.

Fylkeskommunen sliter med dårlig økonomi, og de økonomiske utsiktene er dystre de neste årene, blant annet som en følge av et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. 

Tags