Det nyoppstartede fotballforbundet FA Sápmi fnyser av pengestøtten på 200 000 kroner som sametingsrådet i Norge har foreslått i deres budsjettforslag for neste år.

– Dersom vi får kun 200 000, så må vi oppløse forbundet før 2015, sier styremedlem i FA Sápmi, Frode Guldbjørnsen. Vi må få 800 000 kroner for å etablere oss.

Guldbjørnsen forklarer at FA Sápmi er i en etableringsfase og trenger derfor større kapital det første året. Når forbundet får sportslige resultater som de kan vise til, så vil de prøve å finne sponsorer.