Nye kjøreregler i Arktis

Polarkoden er vedtatt.

- Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av nordområdene. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass internasjonale regler for skipsfart i polare strøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Polarkoden ble fredag vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, skriver Petro.no.

Isen rundt polene smelter. Det gir nye muligheter for næringslivet. Samtidig vil økt skipstrafikk kunne utgjøre en risiko for det sårbare miljøet i området. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring. Dette gjelder både for sikkerheten for skip, personer om bord, men også for miljøet.

Tags