Vil øke trivselen med helsefremmende skuterkjøring

Fylkestinget i Finnmark mener det er på høy tid at kommunene i fylket selv skal bestemme bruken av egne arealer, slik at det kan legges til rette for fornuftig skuterkjøring i utmark.

Fylkestinget i Finnmark mener det er på høy tid at kommunene i fylket selv skal bestemme bruken av egne arealer, slik at det kan legges til rette for fornuftig skuterkjøring i utmark.

En slik ordning, mener fylkestinget, vil både øke bolysten og fremme folkehelsen i landets nordligste fylke.

Det skriver Finnmark Dagblad.

– Som landets største fylke i areal og minste i folketall, har Finnmark det største behovet for lokale tilpasninger. Finnmark Fylkesting ser at et smidigere regelverk vil styrke kommunenes arbeid for økt bolyst og bedre folkehelse. Det vil også være et svært viktig bidrag for kommunal tilrettelegging for nødvendig næringsutvikling, heter det videre i uttalelsen.

Tags