Steigen-ordfører i spissen for hurtigbåtopprør

Asle Schrøder, ordfører i Steigen, frykter for næringslivet i kommunen og aksepterer ikke de foreslåtte kuttene. Nå maner han til opprør. (Foto: Steigen kommune)
- Vi har laget et opprop som vi nå skal samle støtte til blant så mange kystkommuner i Nordland som mulig.

- Vi har laget et opprop som vi nå skal samle støtte til blant så mange kystkommuner i Nordland som mulig.

Det sier Steigen-ordfører Asle Schrøder til Avisa Nordland i dag.

- Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra Helgeland. Vi har også laget en side på Facebook med navnet "Hurtigbåtaksjonen: Nok er nok!", hvor vi håper å få god tilslutning, sier ordføreren.

 

Krever utsettelse og utredning

Beslutningen om å sette i gang et opprør kom etter et møte mellom grendelagene og næringslivet i Steigen kommune tirsdag.

- Nok er nok, er den klare beskjeden til fylkespolitikerne etter at forslaget om å legge ned flere hurtigbåtruter og å stoppe godstransporten med Nordlandsekspressen fra 1. januar 2015, ble lagt fram for kort tid siden.

Initiativtagerne krever at fylkestinget må utsette å fatte vedtak om reduksjoner i hurtigbåttilbudet, og at krever at det må foretas en bred analyse og konsekvensutredning av transporttilbudet på Nordlandskysten. Kystkommunene må være representert i styringsgruppen, mener de.


- Berører selve livsnerven

- Dette må gjøres av et uavhengig utredningsmiljø. Det kan ikke tas beslutninger i en sak som berører selve livsnerven på kysten før dette kan gjøres på et forsvarlig kunnskapsgrunnlag, mener Hurtigbåtaksjonen.

Det bor rundt 3000 mennesker i Steigen, som grenser mot kommunene Hamarøy i øst og Sørfold i sørøst og sør.

Her kan du lese mer om de planlagte kuttene innenfor samferdsel i Nordland:

Smalhans for Nordland fylkeskommune i flere år fremover

Tar penger fra nord og gir til sør

Reidun Kjennling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, skriver om den livsviktige infrastrukturen i nord i dagens torsdagskommentar; "Et hav av forskjell".

 

 
Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: