Tidenes politiske spill?

Gruppelederne i Nordland KrF, Ap og Høyre tar til motmæle og hevder det er May Valle som står for tidenes politiske spill.

Gruppelederne i Nordland Krf, Ap og Høyre svarer May Valle:  

Gruppeleder for Venstre, May Valle, velger å gå til angrep på fylkesrådet i stedet for å bidra til å motvirke de betydelige kuttene som ser ut til å ramme fylkeskommunen.

Det er en kraftig økning i anbudskostnader, reduksjon i inntektsveksten og det nye inntektssystemet som til sammen gir oss en stor økonomisk utfordring. I sitt innlegg etter fylkesrådets forslag til budsjett- og økonomiplan, hevder hun at inntektssvikten for fylkeskommunen er på 24 mill. kr. Dette er feil. Sannheten er at den er på 24. mill. i 2015, for deretter å øke til 217 mill. i 2019. Disse tallene er det ikke vi som har kommet med, men vurderingene som er gjort ut fra kommuneproposisjonen som flertallet på Stortinget vedtok tidligere i år. Er Valle uenig med beskrivelsene i vedtaket som hennes eget parti stemte for?

Valle hevder at det lenge har vært kjent at Nordlands relative folketall synker og at dette samt økningene i utgiftene til sjøtransport er grunnlaget for endringer i inntektene. Dette er heller ikke rett. Det er fordelingene og kriteriene som er endret. Økningen på sjøtransport kommer i tillegg til dette. Dersom dette var så godt kjent for Valle, hvorfor har ikke Venstre hatt dette inne i sine alternative forslag til økonomiplan?

Når det gjelder kostnadsnøklene for ferje og båt, har regjeringen skrevet i sitt forslag til budsjett at de vil komme tilbake med ny vurdering rundt dette. Regjeringen ser at det er utfordringer her hos oss som er særskilte. Er May Valle enig i dette, eller har hun kunnskap som kystfylkene og regjeringen ikke besitter?

May Valle har sagt at vi bør beregne en lavere rente enn det vi har lagt inn i vår økonomiplan. Dette vil gjøre fylkets økonomi sårbar, og vi ville ende opp med å opprette og legge ned tilbud ut fra rentenivå. Dette er ikke god økonomisk styring.

Nordland Venstres førstekandidat, Arne Ivar Mikalsen og Peter Eide Walseth (KrF) uttalte nylig til NRK at de ville gjøre alt de kunne for å påvirke KrF og Venstre til å legge inn mer penger til Nordland i statsbudsjettet. I sine alternativer la begge partiene inn betydelige midler til fylkeskommunene som taper på omfordelingen. Regjeringen karakteriserer selv omfordelingen som omfattende. Støtter Valle sitt eget parti i at dette er nødvendig, eller mener hun fremdeles at det kun er fylkesrådets feil at inntektssvikten er betydelig og at kostnadsveksten på båt/ferge ikke er kompensert for?


Den økonomiske utfordringen i Nordland fylkeskommune for 2015 er på 223 mill. og baserer seg på følgende:

· Gradvis omlegging av inntektssystemet på 24 mill.

· Kostnadsvekst på hurtigbåt på 141,1 mill.

· Kostnadsvekst på ferje på 24 mill.


På fylkestinget i oktober sluttet Venstre seg til følgende merknad:

"Komiteens medlemmer merker seg at de økonomiske utsiktene for Nordland fylke gir grunn til bekymring. Disse medlemmene forutsetter at fylkesrådet intensiverer sin innsats mot sentrale myndigheter fram mot vedtak av statsbudsjettet for å motvirke de betydelige kuttene som ser ut til å ramme Nordland."

I stedet for å gjøre en innsats for å øke inntektene og mulighetene for å tilby gode tjenester til fylkeskommunens innbyggere, virker det som Valle er mer opptatt av meningsmålinger og hvem som tjener politisk på dette. Tidenes politiske spill er det May Valle selv som står for.


 

Knut Petter Torgersen 
gruppeleder Ap

Bente Anita Solås 
gruppeleder Høyre

Peter Eide Walseth 
gruppeleder KrF
Les også: 

- Legger opp til kutt og skylder på regjeringen

Avviser politisk spill


Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: