Krise i Store Norske, vil fjerne 100 ansatte

Store Norskes nye gruve i Lunckefjell skal være i full drift fra 23. mars 2015. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Krisen har slått inn for fullt i Store Norske Spitsbergen kullkompani. Nå foreslår ledelsen å redusere med omkring 100 personer. Selskapet har i dag omkring 320 ansatte.

Krisen har slått inn for fullt i Store Norske Spitsbergen kullkompani. Nå foreslår ledelsen å redusere med omkring 100 personer. Selskapet har i dag omkring 320 ansatte.

Det er de vedvarende lave kullprisene som, ifølge en pressemelding fra konsernet, tvinger Store Norske til drastiske tiltak. Et ekstraordinært styremøte skal drøfte administrasjonens forlag til et nytt driftsopplegg den 24. november.

Sikre fortsatt drift

Forslaget som legges på bordet til styret innebærer at man skal konsentrere seg om å ta ut det kullet som ligger lettest tilgjengelig. Dette skal senke kostnadene og bidra til å sikre fortsatt drift.

Dette betyr, for lokalkjente, oppfaring og produksjon i D10 og I1 i Svea Nord og B4 i Lunckefjell. Foreløpig er det også forutsatt normal drift i Gruve 7, ikke minst på grunn av SNSKs forpliktelser overfor energiverket i Longyearbyen.

Store kostnadskutt

Meldingen fra selskapet sier at det snart skal foretas en isolert vurdering av Gruve 7 med tanke på lønnsomhet.

‐ Forslaget til driftsopplegg innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i størrelsesorden 100 ansatte. Hele organisasjonen vil bli berørt, opplyser adm. direktør Per Andersson i Store Norske.

 Styremøte 24. november

 ‐ Det anbefalte driftsopplegget ble drøftet med de tillitsvalgte i selskapet i dag, tirsdag, og skal behandles i et ekstraordinært styremøte mandag 24. november. Dette skal danne fundamentet for videre diskusjoner med bank og eier for å finne finansieringsløsninger som vi er helt avhengige av, sier Andersson.

 Tidligere i år ble det klart at prisnivået på kull i verdensmarkedet kom til å påføre Store Norske store underskudd. Rapporten for tredje kvartal 2014 mer enn bekreftet de bange anelsene direktør Per Andersson ga uttrykk for i oktober

Etterfølger mangler

 Den dramatiske meldingen fra ledelsen i SNSK kunne neppe kommet mer ubeleilig for styret og styreleder Annette Malm Justad, som står midt i jobben med å skaffe selskapet ny direktør etter nettopp Per Andersson. Han har så langt sagt seg villig til å sitte frem til årsskiftet, men ennå er ingen etterfølger funnet. 

Adm. dir. Per Andersson og ledelsen i Store Norske varsler store innsparinger og redukjson i arbeidsstokken med en tredel.  (Foto: SNSK).
Store Norskesjef, Per Andersson. (Foto: SNSK AS)

Tags