Vanskelig å finne sjef til Store Norske

Store Norskes nye gruve i Lunckefjell skal være i full drift fra 23. mars 2015. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Det er vanskelig å finne ny sjef til Store Norske, flere har allerede takket nei.

Det er vanskelig å finne ny sjef til Store Norske, flere har allerede takket nei.

I juli ble det kjent at Per Andersson gir seg som administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Andersson hadde da vært i jobben i to og et halvt år. 

Leter fortsatt

På oppfordring fra styret sa Andersson seg villig til å sitte i direktørstolen ut året, og styreleder Annette Malm Justad kunne fortelle at jakten på Anderssons etterfølger allerede var i gang.

Men jakten på en etterfølger pågår fortsatt, drøyt fire måneder senere er det fortsatt ikke klart hvem som overtar etter Andersson. 

-Det skal dere få vite når det er klart. Dette er slike prosesser der man må ta tingene etter tur, sier styreleder Annette Malm Justad til High North News. 

Har takket nei

Vi har vært i kontakt med en rekke personer som kan antas å ha vært, eller å være kandidater til lederjobben i kullselskapet på Svalbard. Det gjennomgående svaret er at det ikke er noen aktuell situasjon, og flere opplyser at de har takket nei. 

Styreleder Justad er lite interessert i å kommentere om rekrutteringen er vanskeligere enn man trodde. 

- Nå er det halvannen måned til Per Andersson skal slutte. Har dere ny direktør på plass innen den tid?

-Jeg kan si at Store Norske skal være i gode hender når Per slutter, sier en svært lite snakkesalig styreleder. 

-Selskapet la frem svært nedslående resultater etter tredje kvartal i år. Har dette gjort jakten på leder vanskeligere?

-Det har jeg ingen kommentar til, vi skal si ifra når alt er på plass. Mer er det egentlig ikke å si, sier Malm Justad.

Heller ikke styrets nestleder, Egil Martin Ullebø, vil lette på sløret.

-Dette har jeg overhodet ingen kommentar til, det er styrelederen som håndterer dette, sier Ullebø.

Hva trenger Store Norske?

Flere personer stiller også spørsmål om hvilken type leder styret og næringsminister Monica Mæland, som selskapets generalforsamling, er  på jakt etter?

I stillingsannonsen signaliseres det tydelig at det er gruvefaglig kompetanse som etterspørres, mens mange mener selskapet nå trenger en mer strategisk og utviklingsorientert ledelse. 

Med fremtidsutsiktene som skisseres for kullkraft i de nærmeste årene, ikke minst av klimahensyn, og med dagens svært lave kullpriser, blir det stadig vanskeligere å forsvare norsk kulldrift på Svalbard.

I det norske gruvemiljøet antar mange også at bunnen ennå ikke er nådd, hverken for Store Norskes underskudd eller for prisen på kull. Lønnsomheten i SNSKs prestisjeprosjekt i Lunckefjell blir mer og mer tvilsom, og slike faktorer kan påvirke hvor enkelt det er å rekruttere ny toppleder. 
Store Norske

Verdens nordligste gruveselskap og hjørnesteinsbedriften på Svalbard. 

Grunnlagt i 1916 og driver i dag tre kullgruver på Svalbard: Svea Nord og Lunckefjell ved Svea, og Gruve 7 i Adventdalen utenfor Longyearbyen.

Ca 320 ansatte. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: