Får 76,2 millioner i erstatning fra staten

Norsk Havbrukssenter på Toft utenfor Brønnøysund er ett av flere visningsanlegg for laks i Nord-Norge. Nå kommer det ett til, i Lofoten. (Foto: Norsk Havbrukssenter)
Norsk Havbrukssenter vant mot staten i Oslo Tingrett.

Norsk Havbrukssenter vant mot staten i Oslo Tingrett. 

I følge Ilaks.no er Nærings- og fiskeridepartementet dømt til å betale Norsk Havbrukssenter en erstatning på 76 millioner kroner med tillegg av renter og saksomkostninger. Saksomkostningene er satt til 199.600 kroner. 

Striden har stått om Norsk Havbrukssenter ble forbigått eller ikke i konsesjonsrunden som ble utlyst i 2009.
Det ble dengang vedtatt å lyse ut 65 konsesjoner basert på bestemte kriterier. Tildelingsrunden var basert på at de som oppfylte kriteriene best, skulle få konsesjon.
15 konsesjoner havnet i Nordland, og etter tildelingen kom det flere klagesaker. Tre klagere, Norsk Havbrukssenter, Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon AS forfulgte klagene via rettsapparatet.  For å rydde opp foreslo regjeringen overfor Stortinget å dele ut ekstra konsesjoner til Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål forskningsstasjon, og to konsesjoner på Vestlandet. Norsk Havbrukssenter falt utenfor. 

Høyre og Frps representanter i Næringskomiteen på Stortinget bemerket at Norsk havbrukssenter i sin behandling at ikke Norsk Havbrukssenter var tatt med, og at de ikke kunne se noen gode grunner til denne forskjellsbehandlingen. 

Regjeringen fulgte ikke opp anmodningen fra komiteen, og rett før jul i 2010 ble det formelt tildelt konsesjon til Gildeskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukt. Norsk Havbrukssenter har siden forfulgt saken i rettsapparatet, og har nå vunnet fram. 

 

Norsk Havbrukssenter

Visningssenter for havbruk lokalisert på Toft utenfor Brønnøysund. 
I drift siden 2008. 
Driver opplæring, forskningsprosjekter, rekrutteringsarbeid og gir guidede turer. 


Tags