Ny vindmøllepark i Øyfjellet i Nordland.

Bildet er fra vindemølleparken på Lista i Farsund kommune. (Foto: Veidekke.no)
Norges vassdrag og energidriektorat (NVE) gir løyve til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn. Kraftverket vil gi rundt 1TWh ny kraftproduksjon per år, tilsvarende strømbruken til 50.000 husstandar. NVE gir samtidig avslag til Mosjøen vindkraftverk.
Norges vassdrag og energidriektorat (NVE) gir løyve til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn. Kraftverket vil gi rundt 1TWh ny kraftproduksjon per år, tilsvarende strømbruken til 50.000 husstandar. NVE gir samtidig avslag til Mosjøen vindkraftverk. 

Det legges vekt på at det er gode vindforhold i området for Øyfjellet vindkraftverk, der Eolus Vind Norge AS er tiltakshaver. Området er godt egnet for vindkraftproduksjon, og utbyggingen vil være et viktig bidrag for å oppfylle politiske mål om fornybar kraftproduksjon. NVE vurderte fordelene ved ny fornybar kraftproduksjon til å bli større enn ulempene tiltaket fører med seg.

NVE påpeker at vindkraftverket kan medføre negative virkninger for reindrift, landskap og friluftsliv i området, og vil også medføre en reduksjon av inngrepsfrie naturområder. Men samenlignet med andre store vindkraftverk er de negative virkningene av Øyfjellet vindkraftverk likevel vurdert som relativt små. NVE har redusert den sørlige delen av planområdet på grunn for å skåne reindrift og friluftsliv, og har satt vilkår om at det ikke skal bygges vindturbiner ved toppturmålet Stortuva.

Fred. Olsen Renewables AS er tiltakshavar for Mosjøen vindkraftverk fikk avslag hos NVE. De mente det ble for store negative virkninger for reindrift og friluftsliv i området.

Fylkesmannen i Nordland har stilt seg negativ til til begge vindkraftverkene, og Sametinget har vært negativt innstilt til Øyfjellet vindkraftverk. Vedtaket om løyve til Øyfjellet vindkraftverk vil bli send til Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

Tags