LKAB vill göra mer pellets i Kiruna

Det handlar om att öka kapaciteten genom att bygga bort så kallade flaskhalsar i bolagets befintliga anläggningar.

LKAB har ansökt om att få öka produktionen av järnmalmspellets i Kiruna från dagens 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton, enligt Sveriges Radio.

Ansökan prövas av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Gruvbolagets produktionsdirektör Markus Petäjäniemi säger att det handlar om att öka kapaciteten genom att bygga bort så kallade flaskhalsar i bolagets befintliga anläggningar.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: