Provosert av påstander om ubenyttet areal

Samtingspresidenten er provosert over påstander om ubenyttede arealer.

Under  næringslivskonferansen Agenda Nord-Norge  ble det hevdet at 98 prosent av Nord-Norge er uutnyttet areal. Dette kan gi store muligheter for økonomiske vekst i landsdelen knyttet til olje, gass, mineraler, marine ressurser og naturen, ble det hevdet. 

Men i regnestykket er reindriften og samiske interesser uteglemt. Dette provoserte sametingspresidenten Aili Keskitalo kraftig. Salen med næringslivsledere, politikere og byråkrater på «Agenda Nord-Norge-konferansen» fikk klar beskjed om at arealene som hevdes å være øde, brukes av reindrifta.

– Dette er rettigheter som er beskyttet av internasjonale konvensjoner og forpliktelser, slo Keskitalo ettertrykkelig fast overfor NRK Sápmi.