Mineralnæringen positivt overrasket av Erna

Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Dagen etter at Nordnorsk Råd annonserte sin nordnorske satsing på mineralutvinning, kom statsministeren med overraskende klar tale om bransjens framtid i nord.

Dagen etter at Nordnorsk Råd annonserte sin nordnorske satsing på mineralutvinning, kom statsministeren med overraskende klar tale om bransjens framtid i nord. 

Administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, var blant tilhørerne som ble overrasket over at statsministeren var så klar i sin prioritering av nordnorsk mineralnæring. 

- Er du overrasket over statsministerens prioriteringer for Nord-Norge? 

- Ja, det var ganske tydelig. Veldig hyggelig og litt overraskende at hun setter mineralnæringen som nummer to etter olje og gass. Vi vet at mineralnæringen i nord har oppmerksomhet i regjeringen, det er det ingen tvil om, men at hun med dette publikummet setter næringen så høyt og går i detalj om utvikling er en positiv overraskelse for oss, vel vitende om at det kun er ett prosjekt i Nord-Norge som kan realiseres i denne regjeringsperioden, sier Rushfeldt. 

- Og det er Nussir? 

- Ja, det er kun Nussir som har kommet så langt i planprosessene at det er innen rekkevidde å starte opp. Nå er det ikke politikerne i første omgang som skal gi utslippstillatelse ogdriftskonsesjon, men dette er et tydelig politisk signal, sier Rushfeldt. 

Fire viktige områder

Da statsminister Erna Solberg talte til deltakerne på konferansen Agenda Nord-Norge tirsdag presenterte hun de fire hovedårsakene til at regjeringen er ekstra opptatt av verdiskaping i nord:

  • Verden trenger mer energi
  • Verden trenger mer metaller og mineraler
  • Verden trenger mer mat
  • Verden vil se mer nordlys, mer arktisk verdi
Statsministeren var klar på at de lange tradisjonene mineralnæringen har i denne landsdelen skal fortsette. Gjennom kartlegging av forekomster og forenklede planprosesser skal myndighetene stimulere til økt aktivitet.

Viktigste hendelsen på mange år

I Nussir venter man nå på Miljødirektoratets avgjørelse på om det gis tillatelse til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden eller ikke. 

- Det som nå skjer hos Miljødirektoratet er den viktigste hendelsen i nordnorsk mineralnæring på veldig mange år, sier Rushfeldt. 

Selv om det er fagmyndighetene og ikke politikerne som avgjør, står det ikke på politisk vilje denne uken. Mandag bestemte fylkespolitikerne i Nordnorsk Råd seg for en felles satsing på mineralutvinning i nord. 

Leder Tomas Norvoll (Ap) uttalte at selv om utfordringene næringen møter er forskjellig fra prosjekt til prosjekt er det fortsatt noen overordnede og felles utfordringer.


Ønsker innspill

Fylkesråd for næring i Troms, Line Miriam Sandberg (Frp) skal dra arbeidet i gang. Hun ønsker innspill fra næringen selv om hvilke oppgaver det offentlige kan legge til rette for og lede prosesser på. 

Blant oppgavene de nordnorske fylkespolitikerne ønsker å ta fatt på er det å sørge for at det blir innhentet geologiske grunnlagsdata som geofysikk, geokjemi og berggrunn. De ønsker med forskning og utvikling ved utdanningsinstitusjonene, utdanning av geologisk og bergfaglig ekspertise, samt utvikle bedre rammebetingelser for bransjen. Her er det konkret foreslått skatteincentiver etter modell fra norsk sokkel og kortere, mer forutsigbare planprosesser. 

For fjellheimen i Nord-Norge inneholder milliarder. 

- Det er verdier som kan utvinnes og skape mer arbeid og større verdiskaping. Det må vi få til i balanse med ulike interesser, sier Tomas Norvoll. Statsminister Erna Solberg (H) kom med sterke signaler om økt satsing på mineralnæringen i nord. Foto: Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg (H) kom med sterke signaler om økt satsing på mineralnæringen i nord. Foto: Erna Solberg

Tags