- Nedgangen en varslet korreksjon

Men robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert.
Selv om toppen passeres i år, vil investeringer og aktivitetsnivå på sokkelen fortsatt holde seg på et høyt nivå, ifølge Norsk olje og gass' Konjunkturrapport, melder petro.no:
Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene båret fram av høye energipriser, god funnutvikling og oppgraderinger av eldre felt. Toppen passeres i år, men investeringer og aktivitetsnivå på norsk sokkel vil fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå som krever betydelig kapasitet både hos oljeselskaper og leverandørbedrifter, rapporterer petro.no-