Skal fortsatt drive Norges største ferjesamband

Torghattens hovedkontor ligger i Brønnøysund, men konsernet har virksomhet i alle landets fylker. (Foto: Linda Storholm)
Norges mest trafikkerte ferjesamband skal fortsatt drives av Torghatten.
Norges mest trafikkerte ferjesamband skal fortsatt drives av Torghatten.

Datterselskapet Bastø Fosen vant anbudet om å drifte ferjesambandet Moss-Horten, Bastøferja, og skal drive sambandet i ti nye år. 

Bastø Fosen var eneste tilbyder på anbudet som har oppstart 1, januar 2017 og varer ut 2026. Ferjesambandet er Norges mest trafikkerte samband. 

Konsernsjef Brynjar Forbergskog forteller at selskapet skal investere mellom 700 og 800 millioner kroner i nye fartøy: 

- Vi skal investere i totalt tre nye fartøy som skal gå i sambandet. Disse vil være basert på ny teknologi, såkalt TierIII-motorer, som har veldig lave utslipp, sier Forbergskog. 

Anbudskonkurransen var teknologinøytral, og Bastø Fosen kan selv velge hvilken teknologi som skal brukes, men kravene til NOx-utslipp tilsvarer TierII, og gjør det uaktuelt med tradisjonell dieselteknologi uten omfattende rensing. 

Ruten skal trafikkeres av fem ferjer, med en total kapasistet på 1000 personbilenheter, fem ganger 200. I tillegg er det stilt krav om en reserveferje med tilsvarende kapasitet. Avhengig av hvordan trafikken utvikler seg er det opsjon på ytterligere to store ferjer i perioden. 

Anbudet drives som en nettokontrakt uten statlige tilskudd, Bastø Fosen tar selv utgifts- og inntektsrisikoen og finansierer driften gjennom billettinntekter. 

Tags