Rekordmånga kvinnliga professorer

Sju av sjutton nya professorer är kvinnor.

I  helgen blev sjutton nya professorer vid Luleå tekniska universitet högtidligt installerade. Sju av de sjutton nya professorerna är kvinnor, enligt Sveriges Radio.

Catrine Norberg, dekanus för filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet, LTU, kommer i håg hur det var när hon började för cirka tio år sen.

– Då fanns det bara fyra kvinnliga professorer, så läget är ju bättre nu även om LTU med sjutton procent kvinnor som har professorstitel ligger under rikssnittet som är 22 procent, säger Norberg.