Spisser nordområdesatsingen

- God kunnskap om Russland som arktisk aktør, ikke minst i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa, er et viktig bidrag, sier utenriksminister Børge Brende. (Foto: Sjøwall/UD)
Hammerfest: Regjeringen vil slå sammen to av tilskuddordningene for nordområdesatsingen. I dag bevilges det penger gjennom både «Barents 2020» og «Arktisk samarbeid». I framtida skal disse midlene i følge utenriksminister Børge Brende samles under en paraply.

Hammerfest: Regjeringen vil slå sammen to av tilskuddordningene for nordområdesatsingen. I dag bevilges det penger gjennom både «Barents 2020» og «Arktisk samarbeid». I framtida skal disse midlene, i følge utenriksminister Børge Brende, samles under en paraply.

Siden opprettelsen i 2006 har 741 mill. kroner blitt bevilget til tilskuddsordningene Barents 2020 og Arktisk samarbeid. Bevilgningene har resultert i støtte til hele 246 prosjekter.

Den nye ordningen får navnet Arktis 2030.

Ordningen løftes, i følge utenriksministeren, ut av Barentsområdet og inn i hele det sirkumpolare Arktis. Samtidig utvides ordningen fram til 2030.

- Formålet med Arktis 2030 er å fremme norske interesser og bidra til å realisere Regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord, offensiv næringssatsing, bred kunnskapsatsing, videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sikkerhet og beredskap i nord, sier Børge Brende.

Prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere og offentlig–privat partnerskap vil bli prioritert. Arktis 2030 er en såkornordning. Det betyr at vi ønsker prosjekter som etter hvert kan stå på egne ben.

Den nye ordningen vil ha en ramme på rundt 150 millioner i 2015. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: