- Tar ikke opp oljediskusjonen på bakgrunn av et medieoppslag

Nordland VI ligger rett vest av Røst. Illustrasjon: Oljedirektoratet
Røstværingene flørter med en åpning av Nordland VI, men hos Nordland fylkes fiskarlag er standpunktet mot petroleumsaktivitet her like tydelig som før.

Røstværingene flørter med en åpning av Nordland VI, men hos Nordland fylkes fiskarlag er standpunktet mot petroleumsaktivitet her like tydelig som før. 

I går kom nyheten om at oljemotstanderne på Røst er villige til å åpne Nordland VI, vel å merke om det legges en oljevernbase til øya. 

I følge Røstordfører Tor Arne Andreassen skal samfunnet fortsette å leve av det de alltid har levd av, fisken, men de trenger en fot til å stå på. Om man kan utvinne olje og gass utenfor Røst samtidig som fiskefeltene bevares og beredskapen er god, er det mulig å få til mener han. 

Tydelig vedtak 

I Nordland fylkes fiskarlag er imidlertid standpunktet mot åpning like tydelig som før: 

- Vi hadde en diskusjon om dette sist årsmøte, og har et tydelig vedtak hvor vi ber regjeringen trekke tilbake de lisensene som er gitt i sørlige deler av Nordland VI, sier daglig leder Steinar Jonassen. Han ser ingen grunn til å ta opp diskusjonen igjen med mindre det kommer et ønske om dette fra fiskarlaget på Røst.

-  Vi har et tydelig årsmøtevedtak, det er ikke naturlig å ta det opp igjen på bakgrunn av en sak i media.


Ønsker ny kunnskap

Nordland VI har lenge vært omstridt, og ligger nært land. Derfor er en ting klart for fiskarlaget, skal det eventuelt reåpnes her må det gjennomføres en ny konsekvensutredning først.

-  Den siste som er gjort er vel fra starten av 90-tallet en gang. Vi vet mer nå, har nyere kunnskap og teknologi som gjør det mulig å finne ut mer, sier Jonassen.

Han er klar på at nye opplysninger vil kunne gå begge veier, både til fordel for en åpning, og til hinder for en åpning.

-  Vi må vite mer før det tas en avgjørelse, sier han.

For Røst er det en forutsetning for oljeåpning at de får sitte i førersetet og selv legge premissene. Men det er ikke bare de 62 registrerte fiskerne på Røst som bruker røsthavet som arbeidsplass, området er et yndet område for norsk fiskerinæring.


Stor inngripen 

Saura AS la i går fram forslag til en områdeløsning som innebærer prosessanlegg på Røst, gassledning ut til Barentspipe, og olje- og kondensattransport gjennom rør over Vestfjorden til Saura i Gildeskål. I tillegg kommer riggaktivitet gjennom leteboring, eventuell avgrensningsboring og produksjon.

-  Hvis fiskerne på Røst mener at man gjennom god dialog og betingelser kan få til en god sameksistens skal ikke vi sette oss på bakbeina med hensyn til å ta nye diskusjoner på saken, sier Jonassen.

Han er redd lokale aktører kan bli preget av egne fordeler i diskusjonen. 

- Det er derfor viktig at hele fylkeslaget er med på denne diskusjonen, sier han. 

Daglig leder Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag.
Daglig leder Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag.

Tags