Skal utrede statens kjøp av flyruter i nord

Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge. - Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge. - Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har lyst ut på anbud en utredning av statens kjøp av persontransport med fly i Nord-Norge. Rapporten skal brukes til å fastsette hvilke kriterier som skal gjelde i neste kontraktsperiode, som starter 1. april 2017.

Hvilke krav bør settes til de flyrutene staten kjøper seg inn i? Og er det flyruter i dag, som staten er med på å finansiere, som kan være levedyktige uten statlig kjøp? Dette er noen av spørsmålene departementet søker svar på. 

Det forventes også at den som får anbudet lager en trafikkprognose for perioden 2017-2022, og kommer med forslag til tiltak som kan fremme konkurransen om de ulike flyrutene. Departementet ønsker også å finne ut om kjøp av helikoptertransport kan erstatte flytransport mellom Bodø og Røst.

Fristen for å levere anbud er 17. desember, og i den første uka i februar 2015 vil de offentliggjøre hvem som får oppdraget.

Utredningen skal leveres Samferdselsdepartementet allerede i slutten av april neste år. 

Rapporten blir offentlig, slik at den kan utgjøre en del av grunnlaget for høringen som departementet skal gjennomføre før neste kontraktsperiode lyses ut våren 2016.

Tags