Flyr for helsa

Avinors undersøkelse av norske reisevaner viser at Nordlendingene er de som oftest tar fly for helsas skyld.
Avinors undersøkelse av norske reisevaner viser at Nordlendingene er de som oftest tar fly for helsas skyld.

Mens helsereiser med fly utgjør om lag 2,5 prosent av alle flyreiser innenlands i hele Norge er tallet et helt annet når man ser nordover. Hele 7,5 prosent av den totale trafikken til og fra Bodø lufthavn er helsereiser. I Kirkenes var andelen 6,2 prosent, og i Tromsø 4,8 prosent. 

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sier dette understreker viktigheten av det regionale lufthavntilbudet og betydningen den har lokalt. 

Undersøkelsen viser også at vi reiser mer innenlands, og finnmarkingene reiser mest. Reisefrekvensen per innbygger i Finnmark er 7,6 reiser, mens den på landsbasis ligger på 2,7 enkeltreiser. Store avstander og spredt befolkning, og store variasjoner i næringsgrunnlag fra landsdel til landsdel gir et stort reisebehov, et godt flytilbud er avgjørende for både bosetting og næringsliv.

- En stadig økende reisevirksomhet med fly vitner om at et velfungerende flyplassnettverk i nært samarbeid med gode flyselskap er viktig for at folk kommer seg avgårde i ulike ærend. Et bedre rutetilbud og god økonomisk vekst er hovedforklaringen på økningen, forteller Falk-Petersen.

Tags