Spår Barentshav-utbygginger til 58-70 USD/fat

Fersk rapport fremholder at utbygginger i Barentshavet vil være lønnsomme.

Petro Foresight-rapporten fra Rystad Energy viser det vil være mulig å bygge ut felt i Barentshavet til en break even -pris som ligger ca 16 prosent høyere enn tilsvarende i Nordsjøen, melder Petro Arctic. 

Kjell Giæver (Petro Arctic) og Jarand Rystad (Rystad Energy) la onsdag fram tall som viser at barentshavsfelt kan bygges ut. Petro Foresight-rapporten er utarbeidet for Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken i Bodø, ProBarents og Innovasjon Norge og ble lagt fram på Nordområdekonferansen i Harstad. 

- Overfører man dette til USD per fat, får man balansepriser på mellom 58 og 70 USD per fat,  men tar høyde for at prisen vil kunne variere, avhengig av ulike feltkarakteristikker. I dag er det få såkalt ”tilsvarende” felt i Nordsjøen, hvilket vil kunne gjøre utbygginger i Barentshavet konkurransedyktig, heter det i rapporten. Les mer her.