Store endringer for "Store Norske"

Kullselskapet går mot et nisifret underskudd i 2014.

Styret varsler "betydelige endringer" i driften av Store Norske. Kullselskapet går mot et nisifret underskudd i 2014, melder Svalbardposten.

Mandag var styreleder Annette Malm Justad i møte med Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet for å informere om situasjonen til det statlige kullselskapet på Svalbard. Fram til neste møte skal styret jobbe videre med konkrete løsningsforslag for Store Norske.

– Det er viktig å arbeide så raskt som mulig, samtidig som vi må gjøre en god jobb. Vi snakker ikke om dager, men i løpet av november bør vi ha kommet et godt stykke videre, sier Justad til Svalbardposten.

Tags