Nordområdekonferanse i Harstad

179 deltakere skal bruke to dager i Harstad til mulighetene for olje- og gassutvikling i nord.
Nordområdekonferansen 2014 arrangeres i Harstad med 179 deltakere onsdag 5. og torsdag  6. november. 

Konferansen er primært rettet inn mot muligheter på norsk sokkel i nord, knyttet til forventningene om en betydelig vekst innen olje-/gassutvinning.

Konferansen er en sentral og viktig arena for leverandørindustrien, bedrifter, organisasjoner og personer med interesse for industriell utvikling i Norge og i nord med hovedfokus på energi. Konferansen har som mål å bygge relasjoner mellom leverandørmiljøer i nord og sør og bidra til verdiskapning.

Se program m.v. her.
Se deltakerlisten her.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: