Nordnorsk eksport vil øke med syv prosent neste år

Det er sjømatindustrien som står for den største eksporten i Nord-Norge, i 2014 eksporterte næringen for 17 milliarder kroner. (foto: Wikimedia Commons)
Mens den nasjonale eksportveksten er ventet å øke med fire prosent neste år, vil Nord Norge øke med nesten det dobbelte, ifølge ny rapport fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Mens den nasjonale eksportveksten er ventet å øke med fire prosent neste år, vil Nord-Norge øke med nesten det dobbelte.

I dag presenterte Sparebank1 Nord-Norge konjunkturbarometeret for Nord-Norge høsten 2014. Et av hovedpunktene i rapporten er nordnorsk eksport, og det var en fornøyd konsernleder som la frem positive tall for regionen.

- Nordnorsk næringsliv er mer eksportrettet enn norsk næringsliv for øvrig. Mens norsk eksport til utlandet vokser med fire prosent de to neste årene, vil nordnorsk eksport vokse med syv prosent, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

Det er en svak krone og internasjonal vekst som er grunnen til den økte eksporten fra Nord-Norge.

- Vi har en solid eksportnæring her i nord, og med en lav krone blir det billigere å kjøpe norske varer. Dette gir  god stimuli av eksporten i nord, sa Janson under presentasjonen av konjunkturbarometeret i dag. 

I 2013 eksporterte landsdelen varer og tjenester for 49 milliarder kroner. Størst eksportverdi hadde norsk sjømat med 17 milliarder, fulgt av kraftforedlende industri med 14 milliarder.

Reiseliv, mineraler og maritim/offshore eksporterte for henholdsvis 3 milliarder, 2,5 milliarder og 1,5 milliarder i 2013.


Eksport står for en tredjedel av verdiskapingen

- Nord-Norge eksporterer nesten en tredjedel av den verdiskapingen som produseres i landsdelen. Med økt internasjonal etterspørsel vil det bli behov for å øke produksjonskapasiteten. Dette vil slå ut i investeringer innenfor eksportrettet virksomhet de neste årene, sier Janson.

Det forventes også en positiv sysselsettingseffekt når den internasjonale etterspørselen etter nordnorske varer og tjenester øker.

- Vi forventer en sysselsettingsvekst på 2 prosent i landsdelen i 2014 til 2016. Det meste av denne veksten vil komme innenfor eksportrettet virksomhet, sier Janson.


Store investeringer

Ifølge nye tall presentert for Nord-Norge, er det planlagt investeringer i landsdelen for nesten 300 milliarder kroner frem mot 2020. Ifølge konjunkturbarometeret er det i stor grad investeringer i boliger og i offshoreindustrien, som står for den største veksten.

Det er Troms som står for de største investeringene med 72.8 milliarder kroner, og 94 prosent av investeringene kommer i Tromsø.


Jansons hjertesukk

Selv om prognosene for Nord-Norge er positive, ønsker Janson seg en større merkevarebygging av produkter fra landsdelen.

- Mye ligger til rette i nord, vi er i ferd med å bygge opp mye god kunnskap, men vi har for få nordnorske merkevarer. Drømmen er at produkter fra Nord-Norge skal blir blant verdens største merkevarer. Skreien for eksempel, bør være Nord-Norges Parmaskinke sier Jonsen.


Den Russiske importstansen av fisk, trekkes frem som et usikkerhetsmoment i tiden fremover. Selv om laksen har funnet frem til nye markeder er det større usikkerhet for sild. Vanligvis eksporteres 30 prosent av all sild til Russland, og her må vi bare vente å se når sesongen starter, sier Janson.

Konsernsjefen i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson. (foto: Sparebank1 Nord-Norge)
Konjunkturbarometeret: 
Formålet for konjunkturbarometeret til Sparebank 1 Nord-Norge, er å bidra med informasjon og kunnskap om og til næringslivet i Nord-Norge. Publikasjonen utgis to ganger i året, i samarbeid med Innovasjon Norge. Konjunkturbarometeret  har blitt utgitt siden 1995.

Tags