Når Putin viser muskler

Den eneste avisen i Norge som er lokalisert til en grensekommune til Russland, mener nordmenn og russere må ta hverandre imot med tillit, ikke med mistro og usikkerhet.
- Det gode naboskapet mellom Norge og Russland er uten tvil avhengig av tillit. Tillit er også det viktigste stikkordet for folktilfolksamarbeidet, næringssamarbeidet, samarbeidet mellom vennskapskommuner og for handelstrafikken over grensen, skriver Sør-Varanger Avis på lederplass.

Avisen mener vi som nabofolk må ta hverandre imot med tillit, ikke med mistro og usikkerhet. Det må vi kunne klare samtidig som våre to land er havnet i betydelig motsetning til hverandre på den storpolitiske arena. En arena der tilliten stadig er blitt skjørere. 

Kirkenesavisen konkluderer i sin leder om forholdet mellom øst og vest:

"Spillet og innsatsen er høy og både Ukraina og «vesten» kan utvilsomt bli presset hardt for å trygge freden. Det vet både Obama, Nato, Ukraina og ikke minst Putins Russland. At dette også har betydning for samfunns- og fremtidsbyggingen i lille Sør-Varanger, er interessant, spennende og skremmende. Men det viser igjen til fulle hvor nært knyttet til storpolitikken vårt geografiske område er."

Tags