- Vi tar ikke lett på utfordringene

"Høyt HMS-nivå er vår "license to operate", sier Gro Brækken.
Mye av fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet ligger i Barentshavet. Vi står foran det som kan bli en ny og spennende epoke, for norsk olje- og gassindustri. Barentshavet er det største og mest lovende området, når det gjelder uoppdagede ressurser på norsk sokkel.  

- Fokuset på sikkerhet og beredskap blir enda større jo lengre nord vi beveger oss. Men i motsetning til hva noen kanskje tenker, har vår industri drevet forsvarlig virksomhet i nordområdene i flere tiår nå, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: