Forskere truer forskningsstasjon

Infrastrukturen ved forskningsstasjonen Summit Station på Grønland må spres over større områder for å unngå at lokal forurensning forstyrrer forskningen. (Foto: NASA, Jim Yungel)
Forskningsstasjonen Summit Station på Grønland er så populær at den truer sin egen verdi som nettopp forskningsstasjon. Lokal forurensning forstyrrer forskningen.

Forskningsstasjonen Summit Station på Grønland er så populær at den truer sin egen verdi som nettopp forskningsstasjon.

Det er The Arctic Journal som forteller at den amerikanske forskningsstasjonen, som ligger langt inne på Grønland, nå nærmest er sprengt og at det store antallet forskere som til enhver tid oppholder seg der kan bidra til å undergrave det unike ved stasjonen – den rene luften.

Boligmangel

Dette gjør at eieren, US National Science Foundation, har måttet vurdere å utvide hele Summit Station. I løpet av sommeren er det opptil 55 forskere og ansatte ved stasjonen, og plassmangel har gjort at noen må sove ute – i telt – i temperaturer ned mot minus 11 grader.

Forurenser selv

Det kan man alltids tåle, men verre enn boligmangelen ved stasjonen er, at de mange beboerne skaper så mye lokal luftforurensning at det kan påvirke deres egne forskningsresultater. En av denne stasjonens fordeler er nemlig det at den ligger så fjernt («som mulig») fra menneskeskapt luft- og lysforurensning.

Eksos fra transportfly, fra snøscootere, fra dieselgeneratorer og annet utstyr gjør tidvis at den lokale forurensningen ved basen er så kraftig at den må tas hensyn til i forskernes målinger.

Og det blir verre

Men, skriver avisen; det blir enda verre i årene som kommer. I 2018 skal USA og Taiwan ha ferdigstilt arbeidet med å installere et enormt radioteleskop, med en diameter på 12 meter, ved Summit Station. Teleskopet skal brukes i letingen etter sorte hull i verdensrommet, og i samarbeid med tilsvarende anlegg i Chile vil det kunne danne et klarere bilde av himmelen en de to hver for seg kan.

Bare dette vil bidra til å øke tilstrømmingen av forskere, og dessuten må den faste staben sannsynligvis ti-dobles.

Sprer virksomheten

Alt dette tvinger National Science Foundation til å spre den planlagte utvidelsen, blant annet ved å bygge radioteleskopet minst en kilometer unna andre bygninger. En landingsstripe skal flyttes lengre østover, unna stasjonsbygningene, og anleggene vil generelt bli mer spredt.

Fornybar energi?

I tillegg vil man forsøke å øke bruken av fornybar energi, selv om det ennå ikke er klart hva dette skal være. Tidligere forsøk med vindkraft har vist seg å være utilstrekkelig, og solenergi er heller ikke optimalt, tatt den lange mørketiden i betraktning.

Tags